Book en bibliotekar

Vejledning for studerende

Studerende, der ønsker vejledning, kan deltage i workshoppen “Søg og find sundhedsvidenskabelige artikler”. Tilmelding via Syddansk Universitetsbibliotek. I forbindelse med denne workshop kan man få individuel- eller gruppevejledning.

Book en Bibliotekar

Ansatte på SDU og OUH, der har behov for at søge efter litteratur indenfor sundhedsvidenskab, er velkommen til at deltage på Syddansk Universitetsbibliotek.

Ansatte på SDU eller OUH, der ikke er i gang med en uddannelse, kan booke en bibliotekar for en individuel vejledning. Nedenstående formular udfyldes, felter markeret med * skal udfyldes. Man kan få vejledning pr. e-mail eller et tilbud om en personlig vejledning, alt efter omfanget af spørgsmålet.

Som ansat kan du få en times vejledning inkl. forberedelse. Hvis det er til et systematic review, kan du få halvanden times vejledning inkl. forberedelse.

Inden du kommer

Du må gerne have læst og udfyldt skemaerne fra Kom godt i gang med Litteratursøgning.

Hvilke databaser vil du søge i?

Se listen over databaser på Videncentrets hjemmeside og/eller find inspiration i den litteratur vi henviser til. Du må gerne prioritere eller sætte ? ved de databaser, du er usikker på. Vi hjælper naturligvis, hvis du er i tvivl. PubMed er typisk første valg.

Ideer til ord, du kan søge på

Brug ordbøger/fagbøger/artikler, du allerede kender til, for at få ideer til, hvordan du kan få gode søgeord. Nogle databaser tildeler emneord og i disse emneord kan du få hjælp til at udtrykke emnet i gode søgeord. Se f.eks. i MeSH-terms i PubMed eller Cinahl headings i Cinahl. Prøv at sætte dine søgeord ind i et skema som dette (antallet af facetter eller delemner kan variere). Hvis du kender eller finder forskellige ord, der dækker det samme område, så skriv dem op under hinanden i samme facet (f.eks.  stroke, apoplexy, slagtilfælde, cerebral hemorrhage m.fl.).  I de fleste databaser skal dine søgeord være på engelsk, spørg hvis du er i tvivl.

Selve søgningen

Din problemstilling kan opdeles i flere facetter/delemner og når du skal søge i en database, så skal de enkelte facetter sættes sammen. Det gøres med AND og OR.

Et eksempel fra PubMed: (insulin infusion OR insulin pump OR insulin pump therapy) AND (training OR education OR educational status).

Nogle gange kan det være nødvendigt at lave citationsøgning. Her det afgørende, at du kender én eller flere meget centrale artikler på området.

Evaluering af dine resultater

Er der mange relevante referencer i søgeresultatet, eller er der meget få brugbare? Hvis det sidste er tilfældet, bør du overveje, om din søgning er optimal.  Er der søgeord, der burde have været med – er der nogle du bør udelade? Gå tilbage i processen og find bedre søgeord. Læs abstracts og emneord igennem fra nogle af de relevante artikler. Måske du kan få gode ideer der. Pas på ikke at overspecificere din søgning ved at kræve for mange gange AND. Husk at PubMed og Web of Science tilbyder related søgning, som kan give stor inspiration.

Læs mere

Mette Brandt Eriksen og Johan Wallins guide til litteratursøgning, søgeteknik og referencehåndtering.
Buus N, Munch Kristiansen H, Tingleff EB, Blach Rossen C. Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken. 2008; 108 (10, Tillæg).
Tove Faber Frandsen, Anne-Kirstine Dyrvig, Janne Buck Christensen et al. En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskrift for Læger (2014), 176(7): 647- 651.

Book en bibliotekar
På grund af stor efterspørgsel kan der forekomme ventetid for booking.
Vedhæft evt. en fil med søgninger, du allerede har forsøgt samt referencer