Bestil en litteratursøgning

Videncentret tilbyder at udføre litteratursøgninger på sundhedsfaglige emner for ansatte på OUH/SDU. Litteraturen vil overvejende være i artikelform med mindre andet oplyses i skemaet under Uddybende Kommentarer.

Ønsker du individuel vejledning til selv at udføre litteratursøgningen, henviser vi til Book en Bibliotekar.

Studerende kan få hjælp til litteratursøgning ved deltagelse i workshoppen “Søg og Find Sundhedsvidenskabelige Artikler”. Tilmelding via Syddansk Universitetsbibliotek.

Tilbuddet omfatter ikke udførelse af systematisk søgning i forbindelse med f.eks. systematiske reviews, opgaveskrivning f.eks. specialer, kliniske retningslinjer eller MTV.

Systematiske søgninger udføres kun efter nærmere aftale og evt. særskilt betaling efter en vurdering af søgearbejdets omfang. Se evt. denne deklaration for eksterne litteratursøgninger.

Bestil en Litteratursøgning
Vedhæft evt. en fil (såsom Word-dokument med relevant litteraturliste)