Vejledning

Her finder du guides, vejledninger og forslag til hvordan du får mere ud af de ressourcer som stilles til rådighed af Videncentret og Syddansk Universitetsbibliotek.
Databaser (Kom Godt I Gang Med)
Generel Litteratursøgning
Referencehåndtering

Se også vores side om referencehåndtering

Læs mere om søgninger

Bettany-Saltikov J. How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide. Second edition ed. London: McGraw Hill Open University Press; 2016.

Booth A, Sutton A, Papaioannou D. Systematic approaches to a successful literature review. 2 ed. Los Angeles: Sage; 2016.

Buus N, Munch Kristiansen H, Tingleff EB, Blach Rossen C. Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken. 2008; 108 (10, Tillæg).

Frandsen TF, Dyrvig AK, Christensen JB, Fasterholdt I, Oelholm AM. En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskrift for Læger. 2014; 176(7): 647-51.

Frandsen TF, Christensen JB, Ølholm AM. Systematisk søgning efter kvalitativ litteratur kan styrkes. Ugeskrift for læger. 2017: 179(1): 2-5.

Lund H. Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning: redskaber til evidensbaseret praksis. Kbh.: Munksgaard; 2014.