Undervisning

Videncentret udbyder følgende kurser. Alle kurserne er gratis, og foregår enten på OUH eller SDU.

Tilmelding til alle kurserne på Syddansk Universitetsbibliotek. For OUH ansatte sættes fakultet til SUND eller Andet.

Videncentret tilbyder desuden rekvirerede undervisningsforløb. Kurserne tilrettelægges og tilpasses modtagerne og betaling er efter gældende undervisningstakster.

Kontakt Videncentret for et tilbud.

 • Introduktion til Artikelsøgning

  Kurset henvender sig til studerende og sundhedsvidenskabelige ansatte, som har brug for en introduktion til litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige databaser (primært PubMed og Embase eller CINAHL).

  Beskrivelse: På kurset vil du blive introduceret til søgeprincipper og søgeteknikker. Søgningerne er på artikler i sundhedsvidenskabelige databaser og fokus er på PubMed, Embase og eventuelt CINAHL. På kurset gennemgås: generelt om litteratursøgning med forskellige søgemuligheder, emneord (bl.a. MESH termer) samt hvorledes en brugerkonto oprettes og søgninger gemmes. Undervisningen består af en præsentation samt eksempler på søgninger. Du er velkommen til at medbringe en computer, men det er intet krav.

  Målgruppe: Kurset henvender sig til studerende som skal til at skrive en større opgave eller for dig som har brug for at kunne søge efter sundhedsvidenskabelige artikler. Der er ingen krav for deltagelse i dette kursus.

  • 1.5 timer
  • Berit Alving
  • Dansk
  • Informationssøgning, Databaser
 • EndNote

  Kurset henvender sig til studerende og sundhedsvidenskabelige ansatte, som har brug for en gennemgang af funktionerne i referencehåndteringsværktøjet EndNote.

  EndNote Workshop: Videncentret afholder en workshop i referencehåndteringsværktøjet EndNote, hvor de vigtigste funktioner demonstreres. På kurset lærer du, hvordan du tilføjer referencer og tilknytter filer (f.eks. PDF’er) til disse referencer. Kurset indeholder en gennemgang af, hvordan du opretter mapper/grupper. På kurset vises samspillet med Word og hvordan du anvender dine referencer, når du f.eks. skriver en artikel (Cite While You Write). Det gennemgås kort, hvordan du ændrer eller tilføjer output styles.

  Du skal huske at medbringe en Mac eller PC og du skal have Endnote programmet installeret inden kurset. Installationsprogrammet til EndNote kan lånes på et USB-stik i Videncentret eller downloades fra en OUH-PC under Installation af programmer (det findes under titlen Thomson Reuter EndNote). Studerende på SDU kan downloade EndNote fra Blackboard/E-learn.

  Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, som er involveret i den praktiske udarbejdelse af videnskabelige artikler, afhandlinger eller forskningsprojekter samt specialestuderende, og som i den forbindelse anvender et referencehåndteringsværktøj.

  • 2.0 timer
  • Berit Alving
  • Dansk
  • Referencehåndtering
 • Covidence

  Kurset henvender sig til studerende og sundhedsvidenskabelige ansatte, som har brug for en gennemgang af funktionerne i Covidence, samt arbejdsgangen mellem Covidence og EndNote.

  Beskrivelse: Covidence er et webbaseret program, som kan anvendes i forbindelse med sorteringen af litteraturen til systematiske reviews (primært RCT’er), metaanalyser eller kliniske retningslinjer. På kurset lærer du at importerer referencer fra EndNote, eller andre referencehåndteringsværktøjer. Du får du trinvis gennemgået arbejdsgangen mellem EndNote og Covidence. Du lærer at anvende Covidence til at sortere og vurdere referencerne. Vi viser til sidst hvordan der kan genereres et flowchart, og hvordan flere reviewers kan inviteres.

  Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, som er involveret i udarbejdelsen af videnskabelige artikler, afhandlinger, forskningsprojekter eller specialestuderende, og som i den forbindelse allerede anvender et referencehåndteringsværktøj.

  • 1.0 timer
  • Berit Alving
  • Dansk
  • Forskningsværktøj