Værktøjer

PICO og PICo
PICO og PICo

En essentiel del af udarbejdelsen af en søgeprotokol er at formulere et fokuseret søgespørgsmål. Det fokuserede spørgsmål hjælper til at strukturere, konkretisere og afgrænse søgningen. Det fokuserede spørgsmål kan tage udgangspunkt i PICO-modellen, der beskriver fire elementer af et fokuseret klinisk spørgsmål: Population, Intervention, Comparator og Outcome (Faber Frandsen et al., 2014). PICO kan udvides til PICOT, hvor Timing har betydning (fx postpartum) eller PICOS hvis Setting er afgørende. PICO-skema (eller som docx)

PICO er velegnet til kliniske spørgsmål vedr. effekten af interventioner.

PICo anvendes når et bestemt fænomen er interessant i forhold til en patientgruppe, evt. i en bestemt kontekst (Joanna Briggs Institute, 2011).

PICo-skema (eller som docx)

Der findes andre konceptualiseringsmodeller der kan anvendes til eksempelvist kvalitative problemstillinger.

PEO

Ved kvalitative spørgsmål kan du tage udgangspunkt i PEO som står for Population, Exposure og Outcome (Kahn et al, 2003 og Bettany-Saltikov, 2016). Denne model er en hjælp til at strukturere og afgrænse søgningen efter kvalitative studier.

Et eks. på anvendelse af PEO: Søgespørgsmål: Hvad er oplevelsen og livskvaliteten for patienter som har adolescent idiopathic scoliosis (AIS)/ Skoliosis, i forbindelse med at de skal bære et støttekorset.

P—Population og deres sygdom
Patienter med AIS
E—Exposure eller belysning af problem
Som har AIS og skal bære støttekorset
O—Outcome eller tema
Patientens oplevelse af at have AIS og skulle bære et støttekorset
 • Til kvalitative spørgsmål anbefaler Saini and Shlonsky desuden fokus på Population, Context og Location (Saini & Shlonsky 2012, s. 96).
 • Der findes mere komplekse modeller. SPICE er formuleret som Setting, Population, Intervention, Comparison and Evaluation (Booth, 2006).
 • SPIDER er en anden model tilpasset det kvalitative spørgsmål og er formuleret som Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation and Research type (Cooke et al., 2012).

Bettany-Saltikov J. How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide. Second edition ed. London: McGraw Hill Open University Press; 2016.

Booth A. Clear and present questions: formulating questions for evidence based practice. Libr Hi Tech. 2006;24(3):355-68.

Cooke A, Smith D, Booth A. Beyond PICO: the SPIDER tool for qualitative evidence synthesis. Qual Health Res. 2012 Oct;22(10):1435-43.

Joanna Briggs Institute 2011. Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual 2011. The University of Adelaide, South Australia, 2011.

Khan KS, Kunz R, Kleijnen J, Antes G. Systematic Reviews to Support Evidence-Based Medicine. How to Review and Apply findings of Health Care Research. London: RSM Press, 2003.

Saini M, Shlonsky A. Systematic synthesis of qualitative research. New York: Oxford University Press; 2012. xiv, 208 p. p.

Tove Faber Frandsen, Anne-Kirstine Dyrvig, Janne Buck Christensen et al. En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskrift for Læger (2014), 176(7):647- 651.

Litteraturvurdering

Evidensen af inkluderede studier skal vurderes på studietypens egne præmisser. I Metodehåndbogen for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer kan du finde anbefalinger til vurdering af studiers metodiske kvalitet når du laver evidenssynteser.

GRADE (The Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation) er et system til evaluering af kvaliteten af evidensen for outcomes til brug i systematiske reviews og guidelines. Den samlede evidens vurderes på 5 parametre (within-study risk of bias (methodological quality), directness of evidence, heterogeneity, precision of effect estimates and risk of publication bias), der resulterer i en samlet kvalitetsvurdering fra ‘high – moderate – low – very low’. Flere organisationer har taget GRADE i brug, herunder Cochrane Collaboration, BMJ Clinical Evidence, the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), UpToDate® m.v. Hvis du vil vide mere: The GRADE Working Group.

Søgehistorik

Når du skal dokumentere din litteratursøgning, skal du vedlægge den eller de konkrete søgning(er), der er foretaget. Her er lidt hjælp til at gemme søgehistorikken.

PubMed

På PubMed ligger søgehistorikken allerede i simple tabeller, som nemt kan kopieres.

Ovid (eks. Embase) eller EBSCOHOST (eks. Cinahl)

På disse platforme kan det være sværere at kopiere søgehistorikken på en pæn måde til Word. Dette bogmærkescript kan bruges til at gøre det lidt nemmere: søgehistorikscript.

 1. Træk linket til scriptet op i bogmærkelinjen
 2. Foretag søgningen / åbn og genopfrisk søgehistorien (alt, der skal med, skal være vist på siden)
 3. Tryk på bogmærket der blev oprettet i #1
  1. Dette burde åbne en kasse på siden med søgeresultaterne i en overskuelig tabel
  2. Tryk (én gang) på tabellen i vinduet for at vælge den
  3. Kopier (Ctrl-C, Ctrl-V) over i Word el. lign.

Bemærk: Scriptet fungerer bedst med Chrome. Koden bag bogmærkescripts samt mere teknisk beskrivelse kan findes her (de er baseret på dette script).

Hvis der er problemer med scripts'ne på siden eller hvis du har forslag til ændring / forbedring, kontakt da Simone.

Afrapportering

The EQUATOR Network (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) har samlet guidelines for afrapportering af forskningsresultater inden for en række emner.

Software til statistik og forskningsmetoder

SDU har indgået Campusaftaler på nedenstående software:

S.A.S. statistik-software
Campusaftalen gælder for alle ansatte og studerende på SDU. Softwaren installeres fra sasdownload.dk (log-in fra WAYF med dit SDU-brugernavn og password) eller af en IT supporter.
SPSS statistik-software
Campus-aftalen gælder for alle ansatte og studerende ved SDU. OUH-ansatte har adgang til SPSS. Programmet hentes i KIWI i Installation af programmer.
Stata
Stata/SE og MP, Stat/Transfer og andre Stata produkter. Dataanalyse og statistik software. Software bestilles hos Stata. Stata/IC er der Campus aftale på.
Sophos
Anti-virus software til alle ansatte og studerende på SDU.
SurveyXact
SDU ansatte og studerende har adgang til dette webbaserede redskab til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser.
Nvivo
Campusaftalen gælder for ansatte og studerende på SDU, som har adgang til dette software program der støtter kvalitative data og mixed methods.

Videncentret har ingen mulighed eller aftale om at udlevere ovenstående software. Noget af softwaren vil være tilgængelig i Software Center fra Windows computere og andet software samt software på Mac computere skal installeres af en IT-supporter. Softwaren må installeres på SDU-ejet udstyr. Studerende har også adgang til nogle af softwareaftalerne via E-learn/Blackboard.

Nærmere oplysninger om aftalerne fås hos SDU IT-service eller de lokale IT-afdelinger på Syddansk Universitet. Bestilling af software kan foretages ved at sende en mail til servicedesk@sdu.dk