ORCID

ORCID er et internationalt, åbent og non-profit initiativ, der knytter forsker og forskning korrekt sammen vhja. et unikt forsker-id. Det anvendes allerede i dag af flere danske og udenlandske universiteter, tidsskrifter, fonde, forlag og kendte citationsdatabaser. Se mere på orcid.dk.
 • Når du publicerer
  Med et unikt id som ORCID iD’et undgås forviklinger ved navnesammenfald, brug af specialtegn og variationer i forkortelser af for- og mellemnavne. ORCID iD’et sikrer derfor også, at din forskning altid citeres korrekt, og at alle dine citationer tilskrives dig. ORCID iD’et er i øvrigt dit personligt og følger dig uanset arbejdssted, forskningsfelt eller evt. navneskift.
 • Når du søger forskningsmidler
  Har du en gang knyttet din forskning til dit ORCID iD, kan du overfor mange bevillingsgivere dokumentere dine forskningsaktiviteter blot ved at oplyse dit ORCID iD. Det letter de administrative arbejdsgange omkring ansøgninger – ikke kun for dig, men også for den bevilligende myndighed.
 • Korrekt registrering af forskningspublikationer
  Forskernes brug af ORCID iD’et er med til at sikre, at universitetets forskningsdatabase, hvor også forskning fra Odense Universitetshospital registreres, er korrekt opdateret. Det er vigtigt at understrege, at oprettelsen af et ORCID iD ikke medfører afgivelse af rettigheder til publikationer eller andet arbejde. Se ORCIDs privacy policy.
 • Hvordan opretter man sit ORCID iD?
  Det er gratis at registrere sig i ORCID.org og at oprette et ORCID forsker-iD. Du kan også oprette et ORCID via PURE.

Kilde: Siden er tilpasset efter Medicinsk Bibliotek, Aalborg Universitetshospital: http://www.aalborguh.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Medicinsk-Bibliotek/Forskerservice/ORCID