Sundhedsvidenskabelige Databaser

Syddansk Universitetsbibliotek og Videncentret, OUH tilbyder fjernadgang til stor mængde sundhedsvidenskabelige, elektroniske tidsskrifter (e-tidsskrifter) i fuldtekst. Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til brug af fjernadgang. Der kan opnås adgang til e-tidsskrifter (og artikler) gennem søgning i de fleste af de nedenstående bibliografiske databaser ved at benytte SDU Link-ikonet. Sundhedsvidenskabelige e-tidsskrifter kan identificeres og udspecificeres ved, i oversigten over e-tidsskrifter at vælge “Emne” og herunder “Sundhed og Naturfag”.

Oversigt og informationer om relevante sundhedsvidenskabelige databaser:

Søgning efter dansk sundhedsvidenskabelig litteratur

Databaserne her henviser til litteratur indenfor alle fagområder og er ikke udelukkende begrænset til kun sundhedsvidenskabelig litteratur.

Den Danske Forskningsdatabase
Databasen dækker: referencer til tidsskriftartikler, bøger, kapitler i bøger, rapporter og konferencebidrag samt beskrivelser af i gangværende eller afsluttede forskningsaktiviteter]. Den Danske Forskningsdatabase er dog meget mangelfuld, både hvad angår projekter og publikationer. Publikationerne fra Syddansk Universitet er inkluderet fra 2001.

Syddansk Universitetsbiblioteks katalog

Bibliotekets katalog og indeholder oplysninger om både trykte og elektroniske bøger, tidsskrifter m.m., der forefindes enten på biblioteket eller tilknyttede institutioner, fx Videncentret, OUH.

Bibliotek.dk
I databasen kan ses hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige folke- og forskningsbiblioteker. Databasen dækker: bøger, tidsskrifter, aviser, noder, musik, video, cd-rom, lydbøger. Bemærk, at søgning ved hjælp af søgefeltet: Emne er yderst mangelfuld, da ikke alle henvisninger i bibliotek.dk har emneord, og bibliotekerne har forskellige emneords- og klassifikationssystemer.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen 23.3.2016

Søgning efter nordisk sundhedsvidenskabelig litteratur

Søgning efter international sygeplejelitteratur

Sygeplejevidenskab er dækket af to omfattende bibliografier, International Nursing Index og Cinahl, der udarbejdes af to forskellige organisationer. Der er et betragteligt overlap af indhold i disse to databaser. Der kan læses mere om forskellene på de to databaser hér. Databasen AMED (Allied and Complementary Medicine) kan evt. også være relevant at søge i (se nedenfor).

International Nursing Index
Indekset inkluderer tidsskriftsartikler og betegner den lille sygeplejefaglige del af Medline/PubMed databasen og er fuldstændigt integreret heri. I PubMed kan afgrænses til International Nursing Index ved at vælge »Limits – Journal categories – Nursing Journals«. Der er risiko for, at ekskludere sygeplejefagligt litteratur ved denne afgrænsning, da der også er artikler om sygepleje i Medline.

Cinahl – Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
Cinahl inkluderer: tidsskriftsartikler, udvalgte bøger, småtryk, disputatser, kongresberetninger, standarder, AV-materiale, websites og uddannelserelateret software. Databasen er engelsksproget og der dækker sygeplejevidenskab, til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetetik, radiografi, audiologi, rehabilitering m.m. (se detaljeret beskrivelse af databasen hér). Videncentret, OUH har udarbejdet en lille guide til søgning i Cinahl. Cinahl kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til Cinahl for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Som supplement til ovenstående:

AMED – Allied and Complementary Medicine
AMED inkluderer tidsskriftsartikler, og dækker udvalgte tidsskrifter indenfor områderne “alternativ” og komplementær medicin, samt forskellige professionelle professioner, der knytter sig til sundhedsvidenskab (palliativ pleje, fysioterapi, beskæftigelsesterapi og podiatri). Databasen indeholder primært engelsksprogede tidsskrifter (med særlig vægt på Europa), og en del af dette er unikt for denne database. Der findes en generel søgevejledning til Ebscohost. AMED kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til AMED for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen

Søgning efter international sundhedsvidenskabelig litteratur

International videnskabelig litteratur, består af artikler fra de videnskabelige tidsskrifter, egentlige lærebøger og de mere videnskabelige bøger, samt bøger i form af kongresberetninger, disputatser og ph.d. afhandlinger. De hyppigst anvendte natur- og lægevidenskabelige databaser (fx Medline/PubMed) indeholder dog primært artikler publicerede i videnskabelige tidsskrifter. Oversigtsartikler/reviews er sammenfatninger af den videnskabelige litteratur indenfor et givent emneområde.

Medline
En af de mest benyttede sundhedsvidenskabelige, bibliografiske databaser med tidsskriftartikler er Medline, som produceres af amerikanske National Library of Medicine (NLM), se MEDLINE Fact Sheet for detaljeret indholdsbeskrivelse. Medline emneområder som lægevidenskab, sygepleje, tandlægevidenskab, veterinærvidenskab, farmaci og prækliniske fag. Medline dækker også dele af de biologiske discipliner, herunder miljøvidenskab, havbiologi, botanik og zoologi samt biofysik og kemi (såfremt der er et sundhedsvidenskabeligt aspekt). I Medline er alle de inkluderede artikler emnekodet med MeSH (Medical Subject Headings). MeSH er baseret på en omfattende liste over engelske medicinske fagudtryk.

PubMed Medline
PubMed Medline er den gratis, brugervenlige og mest benyttede af en række Medline versioner. PubMed er producentens egen Medline (Publishers Medline) og denne version muliggør søgning i den allernyeste litteratur (herunder fx ePub ahead of print). PubMed forsøger at mappe et givent søgeord til MeSH samt MeSH Qualifiers (“Subheadings”). Endvidere PubMed funktionen »similar articles«, som kan bidrage til, at finde meget af den relevante litteratur (selv ved en mangelfuld søgning). Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i PubMed, og PubMed Help tilbyder en udførlig brugervejledning. PubMed er en gratis database, men skal tilgås via listen over databaser, for at opnå adgang til artikler via SFX.

Embase
Embase (tidligere: Excerpta Medica) dækker tidsskriftsartikler, konferenceabstracts (en liste over inkluderede konferencer kan hentes hér).Embase inkluderer tidsskrifter fra over 90 lande og inkluderer også alle Medline titler. Embase dækker i særlig grad farmakologi og inkluderer generelt mere europæiske litteratur end Medline/PubMed. De overordnede forskelle på Embase og Medline/PubMed er skiteseret hér.
EMBASE benytter emneordssystem, Emtree thesaurus, der minder om MeSH (Medline/PubMed) i opbygning og indhold – dog er Emtree så forskellig fra MeSH, at søgning i den system ikke nødvendigvis kan overføres til det andet. Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i Embase. Embase kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til Embase for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

WoS – Web of Science
Web of Science (WoS) er et kompleks af 3 databaser (Science Citation Index, Social Science Citation Index og Arts & Humanities Citation Index) indenfor teknik, natur- og lægevidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. WoS dækker tidsskriftsartikler og konferenceabstracts. Indenfor sundhedsvidenskab er kun Science Citation Index Expanded og Social Sciences Citation Index relevante, sidstnævnte dog i relation til sundhedstjenesteforskning. Særligt ved WoS er, at udover registrering artiklernes forfatter(e), titler og tidsskrift osv. medtages også deres litteraturhenvisninger (dog i standardiseret, forkortet form). Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i WoS, desuden kan WoS egen tutorial anvendes.
Science Citation Index har sin største betydning ved emnesøgning indenfor teknik og naturvidenskab, så anvendelse af WoS anbefales kun ved emnesøgninger, der falder imellem lægevidenskab og socialvidenskab (fx. visse spørgsmål indenfor folkesundhedsvidenskab). WoS kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til WoS for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Scopus
Scopus er den største eksisterende faglige database, og inkluderer således en lang række tidsskrifter, der ikke er inkluderede i hverken PubMed Medline eller Embase. Scopus er multifaglig, men sundhedsvidenskab udgør godt en tredjedel af database, som dækker tidsskrifter, en mindre mængde bøger og konferenceabstracts. Scopus er, som Web of Science, også en citationsdatabase. Scopus er en meget relevant database at søge i, når det gælder emner indenfor humanistisk sundhedsforsknings vedkommende. Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i Scopus, desuden kan Scopus egne tutorials anvendes. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til Scopus for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen 23.3.2016

Søgning i særlige sundhedsvidenskabelige databaser

Indenfor sundhedsvidenskab eksisterer en række specialdatabaser, der giver en endnu dybere dækning af litteraturen end de ovennævnte databaser. NLM tilbyder en række andre gratis specialdatabaser indenfor udvalgte sundhedsvidenskabelige discipliner, se oversigten hér.

Cochrane Library
Cochrane har som mål at sammenfatte tidens best evidence på en systematisk måde, samt at optimere adgangen til evidensbaseret litteratur. Cochrane inkluderer fuldtekstartikler, tidsskriftsartikler, rapporter m.m. Cochrane rummer i alt seks databaser, de to hoveddatabaser er The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) (Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler) samt The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg), de øvrige databaser samt en vejledning til søgning i Cochrane kan ses i den kortfattede guide, som Videncentret, OUH har udarbejdet. Cochrane er gratis tilgængelig i Danmark, men skal tilgås via listen over databaser, for at opnå adgang til artikler via SFX.

ERIC – Education Resources Information Center
ERIC tilbyder den mest omfattende dækning af den videnskabelige pædagogiske (herunder didaktiske) litteratur indenfor alle fag ERIC dækker forskningsrapporter, kongresforedrag, bøger, curriculum, teaching guides og tidsskriftsartikler. ERIC er relevant at søge i, hvis der ønskes den bredest mulige dækning af pædagogiske litteratur, hvor der ligges mere vægt på det pædagogiske aspekt end den sundhedsfaglige vinkel. ERIC er en gratis database, men skal tilgås via listen over databaser, for at opnå adgang til artikler via SFX.

PEDro – The Physiotherapy Evidence Database
PEDro inkluderer kun fysioterapi og udarbejdes af The Centre for Evidence-Based Physiotherapy, Australien. PEDro formidler hurtig og let adgang til henvisninger og abstracts vedrørende randomiserede, kontrollerede undersøgelser samt systematiske reviews indenfor fysioterapi. De fleste litteraturhenvisninger i databasen har er en kvalitetsmarkering baseret på evidens af den givne undersøgelse. En del af henvisningerne i PEDro stammer fra The Cochrane Library, men en mindre del er unikt. Der er udarbejdet omfattende tutorials til basen. PEDro databasen er gratis, men skal tilgås via listen over databaser, for at opnå adgang til artikler via SFX.

PsycINFO
PsycINFO udgives af  American Psychological Association (APA), og er den største og bedst dækkende psykologiske database. PsicINFO dækker tidsskriftsartikler, disputatser, bøger, udvalgte kapitler fra bøger og udvalgte rapporter. PsycINFO inkluderer i høj grad engelsksproget litteratur og kun i mindre grad skandinavisk-sproget psykologisk litteratur (og andre mindre sprogområder). Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i PsycINFO. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til PsycINFO for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Sociological Abstracts
Sociological Abstracts indeholder international sociologisk litteratur (underdiscipliner), samt en lang række tilgrænsende fagområder fx socialpsykologi, socialantropologi, kriminologi, socialpolitik m.m. Sociological abstracts dækker tidsskriftsartikler, bøger, akademiske afhandlinger og konferencebidrag. Sociological Abstractskan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til Sociological Abstracts  for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

TOXNET
Den toksikologiske database TOXNET (Toxicology Data Network) udbydes af NLM, og dækker tidsskriftsartikler, toksikologiske data m.m. TOXNET tutorial til denne lidt komplicerede, toksikologiske database samt fact sheets bidrager til informationer og søgetekniske vejledninger.

UpToDate
UpToDate er en klinisk evidensbaseret database, der indeholder peer-reviewed oversigtsartikler med den nyeste evidens indenfor en lang række kliniske specialer. Hertil er der udvalgt lægemiddelinformation, og herunder lægemiddelinteraktion og – bivirkninger, samt patientinformationer. Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i UpToDate. UpToDate kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til UpToDate for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen 3.11.2015