Søgeteknik og Emnekodning

Emneord og emnekodning

Videnskabelige litteraturdatabaser er ofte strukturererede ved brug af diverse former for emneord og emnekodning. Disse emneord tilhører således en afgrænset pulje af ord der kan beskrive artikler (bøger m.m.) i databasen. Emneordene tilknyttes således artiklen afhængigt af emne, indholdet m.m. heri. PubMed Medline anvender det nok mest kendte eksempel på en sådan emnekodning, MeSH thesaurus, og Embase anvender Emtree thesaurus. PsycINFO, CINAHL, SveMed m.fl. anvender, ligesom PubMed og Embase, også emnekodning.

Oversættelse af søgeord til emneord (mapping)

Mapping af søgeord henviser til den automatiserede oversættelse af et søgeord til et relevant emneord.

Fritekstsøgning

Præcision (precision) og genfinding (recall) er helt essentielle elementer i forståelsen af databaser / søgesystemers funktion. Hvis man har til hensigt, at lave en litteratursøgning, som giver ‘den vigtigste information om…’ eller ‘den essentielle information om…’ er det udmærket blot at benytte emneord og emnekodning. Ønsker man derimod, at finde alle litteraturhenvisninger i en database (øge recall), er det normalt også nødvendigt at tage fritekstsøgning i brug.

Søgeteknik

God og robust fritekstsøgning indebærer kendskab til søgetekniske metoder som: nærhedssøgning, frasesøgning, wildcards og trunkering – metoder som afhænger af den pågældende database.

Søgning på flere fagudtryk og begreber

Ved sammensætning af en mere kompleks søgning, som består af flere søgebegreber og har til hensigt at finde mere specificeret litteratur, bør man opdele sin søgning i blokke (bloksøgning). I forbindelse med bloksøgning, anvender man de boolske operatorer. Videncentret, OUH har udarbejdet en relevant, kortfattet guide til søgning på flere fagudtryk og begreber (bloksøgning).

Generelt kræver god søgepraksis i bibliografiske databaser kendskab til principper for fritekstsøgning og emnesøgning i de pågældende databaser (se disse omtalt i Sundhedsvidenskabelige Databaser).

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen 30.7.2015