Litteratursøgning

Avanceret og systematisk litteratursøgning

Beskrivelser og informationer i relation til systematisk litteratursøgning findes her. Filtre til brug i forbindelse med avanceret litteratursøgning ses i venstre side.

Sundhedsvidenskabelige databaser

Se en oversigt og få informationer og en om relevante sundhedsvidenskabelige databaser. Her er en oversigt over overlap imellem PubMed og Embase.

Søgeteknik og emnekodning

Se her for forklaring af forskellige søgetekniske begreber, emneord og emnekodning i sundhedsvidenskabelige databaser.

Søgning efter guidelines

Ser her for en liste med databaser, som indeholder guidelines indenfor sundhedsvidenskab.

Typer af reviews

Der eksisterer en lang række typer af reviews afhængig af fag- og forskningsområde. Se her for en oversigt over beskrivelse og metoden i de forskellige reviews.

Forslag til litteratur

En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Frandsen TF, Dyrvig, AK, Christensen JB, Fasterholt I, Ølholm AM. Ugeskrift for Læger 2014;176(7):647-651.

Embase er et centralt værktøj til medicinsk litteratursøgning. Eriksen, MB, Christensen JB,  Frandsen, TF. Ugeskrift for læger 2016;178(16):2-6.

Systematisk søgning efter kvalitativ litteratur kan styrkes. Frandsen TF, Christensen JB, Ølholm AM. Ugeskrift for læger. 2017: 179(1): 2-5.