Bibliometri

Videncentret tilbyder vejledning i bibliometri.

Vejledningen kan for eksempel omfatte følgende:

  • Bestemmelse af h-index, Journal Impact Factor (JIF), forfatter-impact og mange andre bibliometriske indikatorer.
  • Den Bibliometriske Forskningsindikator udviklet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
  • Strategisk forskningspublicering – hvor finder man ved hjælp af bibliometriske analyser de vigtigste tidsskrifter inden for sit felt?
  • Udarbejdelse af analyser med udgangspunkt i de databaser, der muliggør bibliometriske analyser (f.eks. Web of Knowledge, Journal Citation Reports, Scopus). Denne type af opgave tilbydes kun efter en vurdering af størrelsesorden af opgaven og dens egnethed for robuste bibliometriske analyser. Eksempler på analyser:
    • Komparative analyser af en forskers eller en afdelings publikationer i forhold til f.eks. resten af Danmark.
    • Publikations- eller citationsanalyser af en forsker eller afdeling.

Vejledning til beregning af H-index.