Personale

Herdis Foverskov

Konstitueret leder, Bibliotekar

Ansvarsområde: Abonnementer trykte og elektroniske, og fejlmelding af elektroniske tidsskrifter og databaser, og vejledning i litteratursøgning.

2382 5147

h.foverskov@videncentret.sdu.dk

Berit Alving

Bibliotekar D.B., MILS

Ansvarsområde: Vejledning og undervisning i referencehåndtering og litteratursøgning.

6541 + lok 1596

b.alving@bib.sdu.dk

Joan Månsson

Kontorfuldmægtig

Ansvarsområde: Bestilling af artikler og bøger. Bestilling af materialer til efteruddannelse.

6541 + lok 1724

joanm@bib.sdu.dk

Johan Wallin

Læge, Forskningsbibliotekar emeritus

wallin@bib.sdu.dk

Mette Brandt Eriksen

Forskningsbibliotekar, cand. scient., ph.d.

Ansvarsområde: Vejledning og undervisning i litteratursøgning, forskerservices. Barselsorlov fra 20. september 2017.

6550 8355

mette_e@bib.sdu.dk

Rebekka Juel Danyar

Studentermedhjælper