Udvidet søgevejledning til Embase, Medline og PsycInfo (Ovid)

Videncentret har netop udarbejdet en udvidet søgevejledning til databaserne Embase, Medline og PsycInfo. Vejledning er en hjælp til dig, der ønsker at lave avancerede litteratursøgninger og findes under fanebladet Vejledning