E-bøger

Der indkøbes løbende nye e-bøger, og Videncentret tilbyder en oversigt over disse fordelt på de forskellige specialer.

Eksempelvis er følgende nyere bøger tilgængelige digitalt: