Center for Evidensbaseret Medicin

Center for evidensbaseret medicin er et forsknings- og ressourcecenter.

Centrets formål er at forske i evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode, at undervise (for eksempel lægestuderende og ph.d.-studerende) og at vejlede (for eksempel specialestuderende, forskere og klinikere) i evidensbaseret medicin, herunder systematiske oversigter og metaanalyser.

Centret huser desuden Cochrane Bias Methods Group, som rådgiver Cochrane-samarbejdet om bias i kliniske forsøg.

Centret hører under Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet og har lokaler i Videncentret på Odense Universitetshospital.

Forskning

Centrets medarbejdere forsker i evidensbasereret medicin, både med fokus på konkrete kliniske projekter og implementering, men har en særlig interesse for evidensbaseret medicins empiriske og konceptuelle grundlag, herunder fejlkilder i randomiserede forsøg og systematiske oversigter, værktøjer til vurdering af risiko for bias, guidelines til god rapportering af forskningsresultater, interessekonflikter i klinisk forskning, publikationsbias, diagnostiske tests, placebo og observatørvariation.

Desuden indgår forskningsenheden som samarbejdspartner i en række kliniske og metodiske forskningsprojekter, både nationalt og internationalt.

Undervisning og kursusaktivitet

Centret har ansvaret for undervisningen i evidensbaseret medicin og forskningsmetode for lægestuderende ved Syddansk Universitet. Desuden underviser centrets ansatte på ph.d.-kurser og holder oplæg og foredrag.

Cochrane Bias Methods Group

Cochrane Bias Methods Group rådgiver Cochrane-samarbejdet om bias i randomiserede forsøg og systematiske oversigter, bidrager til Cochrane-håndbogen, er ansvarlig for Cochrane-samarbejdets værktøj til at vurdere bias i kliniske forsøg samt koordinerer metodisk forskning.

Gruppen består af ca. 200 medlemmer og har tidligere være placeret i Ottawa, Canada, men flyttede pr 1/1 2016 til Center for Evidensbaseret Medicin i Odense. Gruppens arbejde er beskrevet her.

Ansatte

Forskningleder

Professor, overlæge Asbjørn Hróbjartsson
Telefon: +45 2479 2553
asbjorn.hrobjartsson@rsyd.dk
ahrobjartsson@health.sdu.dk

Postdoc

Andreas Hover Lundh
Telefon: +45 5142 7684
andreas.hover.lundh@rsyd.dk

Forskningskoordinator og ph.d.-studerende


Camilla Hansen
Telefon: +45 2360 4474
Camilla.Hansen3@rsyd.dk

Forskningsassistent

Lasse Østengaard 
Telefon: +45 2099 1189
lasseoestengaard@bib.sdu.dk

Ph.d.-studerende

Helene Moustgaard
Telefon: +45 2181 2629
helene.marie.moustgaard@rsyd.dk

Adresse

Center for Evidensbaseret Medicin
Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29, Indgang 50 (Videncentret)
5000 Odense C,
Denmark
Telefon: (+45) 24 79 25 53