Til brugerne af Videncentret

Omlægning af Videncentret på OUH – pr. 1. juli 2018 OUH og Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) har lavet en ny aftale omkring Videncentret. Det medfører en række ændringer. Videncentret bliver som selvstændig enhed afviklet pr. 1. juli 2018. Alle brugere (SDU ansatte og studerende, samt OUH-ansatte), vil dog fortsat kunne benytte alle services bl.a. vejledning (dogLæs videre

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse af OUH sygeplejerskers informationsvaner og -behov

Informationskompetencer er vigtige i forbindelse med kravet om, at sygeplejersker skal arbejde evidensbaseret. I den forbindelse forventes sygeplejersker at søge information og litteratur, læse forskningsartikler og videreuddanne sig, samt eventuelt også udvikle, forske og publicere artikler. En projektgruppe med tilknytning til Videncentret og OUH har derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker på OUH. Formålet medLæs videre