E-bøger

Der indkøbes løbende nye e-bøger, og Videncentret tilbyder en oversigt over disse fordelt på de forskellige specialer. Eksempelvis er følgende nyere bøger tilgængelige digitalt: Current Concepts in Endometrial Cancer (Patni et al., 2017) Encyclopedia of e-health and telemedicine (Cruz-Cunha et al., 2016) Pain Medicine (Yong et al., 2017)