Covidence

Covidence er et web-baseret referenceprogram som er velegnet, når du skal skrive et systematisk review, en metaanalyse eller udarbejde en klinisk retningslinje.

Covidence er et web-baseret referenceprogram som er velegnet, når du skal skrive et systematisk review, en metaanalyse eller udarbejde en klinisk retningslinje.

Du kan importere referencerne f.eks. fra Endnote og derefter sortere, tilknytte fuld tekst og vurdere litteraturen. Gennem hele processen er der styr på, hvor mange referencer der inkluderes og ekskluderes og hvorfor. Udvælgelsesprocessen kan vises i form af et flowdiagram. I Covidence kan du invitere andre, så der er flere til at sortere og vurdere litteraturen. Videncentret afholder kurser i anvendelsen af Covidence og på Videncentrets hjemmeside finder du en kort vejledning “Kom godt i gang med Covidence“.

Alle kan oprette en konto hos Covidence og få mulighed for at lave ét review. Har du brug for at lave flere reviews kan du henvende dig i Videncentret. Videncentret kan i begrænset omfang tilbyde at oprette reviews for ansatte på OUH og SDU. Det skal enten være i forbindelse med en clinical guideline eller et systematic review, registreret i Prospero.