Forskerservice

Videncentret har samlet en række værktøjer, der kan være nyttige i udførelsen af både systematiske reviews og i mere simple litteratursøgninger. Værktøjerne retter sig mod hele processen fra problemformulering og konstruering af søgestrategi til vurdering af litteratur samt afrapportering. Værktøjerne er samlet i links under Forskerservice på Videncentrets hjemmeside.